Dry Suit

A. Cel szkolenia
 1. Program jest ukierunkowany na wyszkolenie wykwalifikowanych nurków Specjalizacji IANTD Dry Suit Divers. Celem treningu jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących używania, konserwacji i serwisowania suchych skafandrów, a także radzenia sobie ze specyficznymi sytuacjami awaryjnymi, które mogą wystąpić podczas nurkowania w suchym skafandrze.
B. Wymagania wstępne
 1. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
  • Obieg Otwarty: kandydat musi posiadać kwalifikacje:
   • IANTD Open Water Diver lub równoważny poziom licencji;
 2. Wymagania w zakresie wieku:
  • Obieg Otwarty:
   • Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać kwalifikację nurka oraz przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów, LUB;
   • Musi mieć minimum 18 lat i wówczas zgoda rodziców nie jest wymagana.
  • ► UWAGA Jr. Dry Suit Diver – Studenci w wieku od 12 do 14 lat, którzy spełniają wymagania Specjalizacji Dry Suit Diver pod względem wiedzy i umiejętności mogą uzyskać licencję Jr. Dry Suit Diver, pozwalającą im na wykonywanie nurkowań w suchym skafandrze pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej posiadającej co najmniej licencję Open Water Diver lub wyższy poziom certyfikacji.

Any questions?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds