Night Diver

A. Cel szkolenia
 1. Program ma na celu wyszkolenie wykwalifikowanych nurków Specjalizacji Nocnej (Night Divers) oraz przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących przeprowadzania nurkowań nocnych.
B. Wymagania wstępne
 1. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
  • Obieg Otwarty: kandydat musi posiadać kwalifikacje:
   • IANTD Open Water Diver lub równoważny.
 2. Wymagania w zakresie wieku:
  • Obieg Otwarty:
   • Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać kwalifikację nurka oraz przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów, LUB;
   • Musi mieć minimum 18 lat i wówczas zgoda rodziców nie jest wymagana.
  • UWAGA Jr. Night Diver – Studenci w wieku od 12 do 14 lat, którzy spełniają wymagania Specjalizacji Nocnej pod względem wiedzy i umiejętności mogą uzyskać licencję Jr. Night Diver, pozwalającą im na wykonywanie nurkowań nocnych pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej posiadającej co najmniej licencję Night Diver lub wyższy poziom certyfikacji.

Any questions?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds