Underwater Navigation

A. Cel szkolenia
 1. Program jest ukierunkowany na wyszkolenie wykwalifikowanych nurków Specjalizacji IANTD Complex Navigation Divers. Celem treningu jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących nurkowań z wykorzystaniem technik zaawansowanej nawigacji podwodnej.
B. Wymagania wstępne
 1. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
  • Obieg Otwarty:
   • IANTD Open Water Diver lub równoważny poziom licencji.
 2. Wymagania w zakresie wieku:
  • Obieg Otwarty:
   • Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać kwalifikację nurka oraz przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów, LUB;
   • Musi mieć minimum 18 lat i wówczas zgoda rodziców nie jest wymagana.
  • ► UWAGA Jr. Complex Navigation Diver – Studenci w wieku od 12 do 14 lat, którzy spełniają wymagania Specjalizacji Complex Navigation Diver pod względem wiedzy i umiejętności mogą uzyskać licencję Jr. Complex Navigation Diver, pozwalającą im na wykonywanie nurkowań pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej posiadającej co najmniej licencję Open Water Diver lub wyższy poziom certyfikacji.

Any questions?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds