Fundacja SAR 112

Fundacja SAR 112 została ustanowiona przez Marcela Korkuś aktem notarialnym w dniu 13 grudnia 2021 roku. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku, innych przepisów obowiązującego prawa oraz na podstawie statutu. Ministrem właściwym w sprawach fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fundacja posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000940371.

Cel i misja Fundacji SAR 112

Celem i misją fundacji jest szeroko pojmowana działalność w zakresie ratowania osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia na obszarach wodnych i w terenie trudnodostępnym. Jak również ochrona środowiska wodnego i działalność badawcza.

Fundacja SAR 112 realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności, w szczególności:

– prowadzenie działań ratowniczych na wodzie,

– prowadzenie działań ratowniczych pod wodą,

– prowadzenie działań z zakresu ochrony środowiska wodnego, mających na celu zapobieganie zagrożeniom,

– prowadzenie działań ratowniczych w terenie trudnodostępnym,

– współpraca instytucjonalna w zakresie ratownictwa i ochrony środowiska,

– prowadzenie badań i wdrażanie innowacyjnych technologii ratowniczych,

– edukacja w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych i w terenie trudnodostępnym,

– wspieranie merytoryczne i techniczne podmiotów oraz instytucji prowadzących działania o zbieżnych celach,

– organizacja szkoleń z zakresu ratownictwa.

Grupa Specjalna Ratownictwa Wodno – Nurkowego SAR 112

W ramach funkcjonowania Fundacji SAR 112 działa elitarna grupa ratownictwa wodno – nurkowego, zdolna nieść pomoc na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji.

Wsparcie działalności Fundacji SAR 112

Działalność fundacji możesz wesprzeć na jeden z poniżej podanych sposobów. Wszystkie zebrane środki zostaną w całości przekazane na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego oraz bieżące działania ratowniczo – poszukiwawcze.

Przelew bankowy

Odbiorca: SAR 112
Numer konta: 25109025610000000149348268
Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Adres banku: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

PayPal 

Postaw kawę dla ratowników SAR 112

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Zrzutka.pl

Amazon lista życzeń

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds