Advanced Enriched Air Nitrox Diver

A. Cel szkolenia

1. Program ma na celu rozszerzenie wiedzy nurków w zakresie wykorzystywania mieszanek oddechowych EANx w nurkowaniach sportowych.

2. Program rozwija umiejętności nurkowe i umożliwia pogłębienie zrozumienia zagadnień związanych z nurkowaniem na mieszankach EANx. a. W ramach programu wykorzystywane są mieszanki EANx.

b. Program kwalifikuje nurków do wykonywania nurkowań z użyciem mieszanek gazowych EANx na głębokości do 40 msw (132 fsw) oraz wykonywania przystanków dekompresyjnych do 15 minut.

B. Wymagania wstępne

1. Wymagania w zakresie posiadanych certyfikacji: Kandydat musi posiadać kwalifikacje:

a. IANTD EANx Diver lub równoważny poziom certyfikacji;

b. IANTD Deep Diver lub równoważny poziom certyfikacji;

► UWAGA: Kurs Deep Diver może być prowadzony jednocześnie z Kursem Advanced EANx Diver lub Advanced Recreational Trimix Diver. 2.

Wymagania w zakresie wieku:

a. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat i przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów, LUB;

b. Kandydat musi mieć ukończone minimum 18 lat i nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów.

3. Doświadczenie nurkowe:

a. Kandydat musi przedstawić dowód posiadania zalogowanych minimum 30 nurkowań.

kurs-nurkowania

MASZ PYTANIE?