Advanced Open Water Diver (AOWD)

A. Cel szkolenia

1. Program średniego poziomu kontynuacji edukacji, pozwalający nurkowi IANTD Open Water rozwinąć jego obycie w środowisku wodnym i nabrać większego doświadczenia pod nadzorem.

2. Ukończenie tego szkolenia uprawnia do nurkowania w wodach otwartych na maksymalną głębokość nieprzekraczającą 30 metrów (100 fsw).

B. Wymagania wstępne

1. Wymagania w zakresie posiadanych certyfikacji:

a. Obieg otwarty:

I. Kandydat musi posiadać stopień IANTD Open Water lub inny równoważny stopień początkowy.

2. Wymagania wiekowe:

a. Obieg otwarty:

I. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać certyfikat nurka oraz przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów, LUB;

II. Musi mieć ukończone minimum 18 lat i wówczas nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów.

kurs-nurkowania

MASZ PYTANIE?