Deep Diver Speciality

A. Cel szkolenia

1. Program ten ma na celu zapewnienie odpowiedzialnego treningu nurkom, zamierzającym wykonywać nurkowania na powietrzu do głębokości 40 msw (132 fsw).

2. W ramach programu IANTD Deep Diver prowadzony jest trening obejmujący umiejętności, jakość wykonania, teorię i planowanie nurkowań głębokich.

3. W ramach tego programu zachowywane są limity powszechnie praktykowanych nurkowań do głębokości 40 msw (132 fsw).

► UWAGA: Jest to pierwszy usankcjonowany międzynarodowy Program ukierunkowany na właściwy trening w bezpiecznym nurkowaniu głębokim, bazującym na prawidłowym opanowaniu umiejętności i odpowiedniej jakości wykonania.

B. Wymagania wstępne

1. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:

a. IANTD Advanced Open Water Diver lub poziom równoważny.

2. Wymagania wiekowe:

a. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat oraz przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów, LUB;

b. Musi mieć ukończone minimum 18 lat i wówczas nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów.

► Aby przeprowadzić kurs dla Kandydata mającego 12 lat i posiadającego zgodę rodziców lub opiekunów można wystąpić o pisemną zgodę (waiver) do IANTD HQ oraz Licencjobiorcy IANTD na danym obszarze.

3. Doświadczenie nurkowe:

a. Kandydat musi przedstawić dowód posiadania co najmniej dziesięciu (10) zalogowanych nurkowań.

kurs-nurkowania

MASZ PYTANIE?