Divemaster

A. Cel szkolenia

1. Program został opracowany w celu zapewnienia odpowiedzialnego treningu osobom, które chciałyby nadzorować nurkowania innych nurków IANTD.

2. W tych działaniach uwzględnione zostały programy: IANTD Open Water Diver, IANTD Advanced Open Water Diver, IANTD EANx Diver oraz Rescue Diver.

B. Wymagania wstępne

1. Wymagania w zakresie posiadanych certyfikacji:

► UWAGA: Jeśli w ramach warunków wstępnych przyjęto posiadane równoważne certyfikaty CPR i / lub Oxygen Provider, muszą one być aktualne i nie mogą być starsze niż dwa (2) lata.

► UWAGA: Rekomendowane jest posiadanie kwalifikacji w dwóch (2) opcjonalnych Programach Specjalizacyjnych IANTD.

a. Obieg Otwarty, Kandydat musi posiadać kwalifikacje na poziomie: I. IANTD Rescue Diver lub równoważny poziom kwalifikacji; II. IANTD EANx Diver lub równoważny poziom kwalifikacji;

► Programy First Aid, CPR oraz Oxygen Administrator mogą być realizowane równolegle ze szkoleniem na poziomie Divemastera, jednak godziny treningu w ramach tych programów nie są wliczane do wymaganego minimum.

► Jeśli tylko są spełnione wszystkie pozostałe wymagania wstępne, Program Rescue Diver może być realizowany podczas treningu na poziomie Divemastera a godziny tego Programu mogą być zaliczone do całkowitej liczby czterdziestu (40) godzin czasu szkolenia.

Wymagania wiekowe:

a. Obieg Otwarty:

I. Kandydat musi mieć ukończone co najmniej 18 lat;

3. Wymagania w zakresie posiadanego doświadczenia nurkowego:

a. Obieg Otwarty:

I. Kandydat musi przedstawić dowód posiadania co najmniej sześćdziesięciu (60) zalogowanych nurkowań.

► Doświadczenie nurkowe musi odejmować nurkowania w różnych środowiskach, z uwzględnieniem (chociaż nie wyłącznie) nurkowań nocnych / nurkowań przy ograniczonej widoczności / nawigacji podwodnej / ekologii podwodnej / nurkowań głębokich lub innych DODATKOWYCH PROGRAMÓW SPECJALIZACYJNYCH.

kurs-nurkowania

MASZ PYTANIE?