Dry Suit Diver Specialty

A. Cel szkolenia

1. Program jest ukierunkowany na wyszkolenie wykwalifikowanych nurków Specjalizacji IANTD Dry Suit Divers. Celem treningu jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących używania, konserwacji i serwisowania suchych skafandrów, a także radzenia sobie ze specyficznymi sytuacjami awaryjnymi, które mogą wystąpić podczas nurkowania w suchym skafandrze.

B. Wymagania wstępne

1. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:

a. Obieg Otwarty: kandydat musi posiadać kwalifikacje:

I. IANTD Open Water Diver lub równoważny poziom licencji;

2. Wymagania w zakresie wieku:

a. Obieg Otwarty:

I. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać kwalifikację nurka oraz przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów, LUB;

II. Musi mieć minimum 18 lat i wówczas zgoda rodziców nie jest wymagana.

► UWAGA Jr. Dry Suit Diver – Studenci w wieku od 12 do 14 lat, którzy spełniają wymagania Specjalizacji Dry Suit Diver pod względem wiedzy i umiejętności mogą uzyskać licencję Jr. Dry Suit Diver, pozwalającą im na wykonywanie nurkowań w suchym skafandrze pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej posiadającej co najmniej licencję Open Water Diver lub wyższy poziom certyfikacji.

kurs-nurkowania

MASZ PYTANIE?