Ice Diver Specialty

A. Cel szkolenia

1. Program ma na celu wyszkolenie wykwalifikowanych nurków Specjalizacji nurkowania podlodowego oraz wyrobienie u nurków ogólnej świadomości zagadnień związanych ze środowiskiem podlodowym.

B. Wymagania wstępne

1. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:

a. Obieg Otwarty:

I. IANTD Advanced Open Water Diver lub równoważny poziom licencji;

II. IANTD Dry Suit Diver;

► UWAGA: Nurek, który posiada równoważny poziom doświadczenia w zakresie nurkowania w suchym skafandrze musi zademonstrować w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) wszystkie umiejętności wymienione w Standardach Programu IANTD Dry Suit Diver, na poziomie satysfakcjonującym Instruktora, w celu potwierdzenia kompetencji i sprawności w obsłudze suchego skafandra.

► UWAGA: W sytuacji opisanej powyżej, nurek, który ukończy z powodzeniem kurs IANTD Ice Diver Specialty powinien zostać certyfikowany również na poziomie IANTD Dry Suit Diver.

► UWAGA: Użycie suchego skafandra jest zalecane ale nie obowiązkowe.

2. Wymagania w zakresie wieku:

a. Obieg Otwarty:

I. Kandydat musi mieć ukończone minimum 16 lat aby uzyskać kwalifikację nurka oraz przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów, LUB;

II. Musi mieć minimum 18 lat i wówczas zgoda rodziców nie jest wymagana.

3. Wymagania w zakresie posiadanego doświadczenia nurkowego:

a. Obieg Otwarty:

I. Kandydat musi przedstawić dowód posiadania co najmniej 25 zalogowanych nurkowań, z których co najmniej dziesięć (10) wykonano w zimnych wodach (o temperaturze 10°C/50°F/ lub niższej).

kurs-nurkowania

MASZ PYTANIE?