Rescue Diver

A. Cel szkolenia

1. Program ma na celu doskonałe opanowanie i rozwinięcie umiejętności w zakresie samoratownictwa i udzielenia pomocy partnerowi.

B. Wymagania wstępne

1. Wymagania w zakresie posiadanych certyfikacji:

a. Obieg otwarty, musi posiadać kwalifikacje:

I. IANTD Advanced Open Water Diver lub równoważny poziom certyfikacji lub musi przedstawić dowód, że ma zalogowanych co najmniej dziesięć (10) nurkowań;

II. IANTD Diving First Aid lub równoważny poziom certyfikacji;

III. IANTD Oxygen Administrator lub równoważny poziom certyfikacji;

IV. IANTD CPR lub równoważny poziom certyfikacji.

► UWAGA: Programy Diving First Aid, CPR i Oxygen Administrator mogą być prowadzone jednocześnie z Kursem Rescue Diver.

► UWAGA: Zalecane jest posiadanie certyfikatu AED (defibrylator).

2. Wymagania wiekowe:

a. Obieg Otwarty:

I. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat i jest wymagana zgoda rodziców lub opiekunów.

II. Kandydat ma ukończone 18 lat i nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów.

kurs-nurkowania

MASZ PYTANIE?