Kurs ocena neurologiczna dla płetwonurków

Ocena neurologiczna dla nurków to zaawansowany kurs dla ratowników tlenowych DAN. Udział w szkoleniu On-Site Neurological Assessment pozwoli na przeprowadzenie oceny neurologicznej nurka, u którego podejrzewasz wystąpienie zespołu objawów choroby dekompresyjnej. W przypadku stwierdzenia zaburzeń neurologicznych będziesz miał możliwość przekonania poszkodowanego nurka do przyjęcia pomocy w postaci tlenu lub wezwania służb medycznych.

Do kogo jest skierowane szkolenie On-Site Neurological Assessment

Kurs Ocena neurologiczna dla nurków skierowany jest do wszystkich osób nurkujących, ratowników tlenowych i osób prowadzących bazy nurkowe. Prawidłowo przeprowadzone badanie będzie bardzo wartościową informację dla lekarza, który będzie zajmował się leczeniem osoby poszkodowanej w wypadku nurkowym.

Dlaczego warto być ratownikiem DAN

Uszkodzenia układu nerwowego dotyczą nawet 2/3 nurków, u których wystąpił zespół objawów zaburzeń dekompresyjnych. Ocena neurologiczna poszkodowanego nurka daje narzędzie, dzięki któremu możesz szybko ocenić, czy uraz nurkowy ma swoje konsekwencje neurologiczne. Wywiad, który przeprowadzisz zostanie przekazany lekarzowi, który zajmie się dalszym leczeniem poszkodowanego. Szkolenie umożliwi obserwację zmiany stanu osoby, która uległa wypadkowi w czasie. W znaczący sposób możesz więc wpłynąć na to, jak będzie wyglądał jej dalszy powrót do zdrowia. Twoja ocena może przyczynić się do bardziej trafnego sposobu leczenia, a przez to do znacznego skrócenia procesu rekonwalescencji po wypadku nurkowym.

Wymagania wstępne

Aby przystąpić do szkolenia musisz mieć szeroką wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Niezbędne jest posiadanie ważnych kwalifikacji z zakresu pierwszej pomocy, takich jak DAN Basic Life Support (BLS) lub innych równoważnych np. EFR. Ocena neurologiczna wiąże się również ze znajomością zagadnień zespołu objawów choroby dekompresyjnej, rozpoznawania oraz postępowania. Musisz więc posiadać status aktywnego Ratownika Tlenowego DAN (DAN Oxygen Provider) lub Zaawansowanego Ratownika Tlenowego DAN (DAN Adcanced Oxygen Provider).
Jeśli spełniasz wymagania podstawowe, szkolenie może być zrealizowane jako osobny moduł. Może też wejść w skład pakietu szkoleniowego i być połączone np. z kursem Ratownika Tlenowego DAN jako kompleksowe szkolenie.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds