Kurs filmowanie podwodne - undrwater videographer

Cel szkolenia

Program ma na celu wyszkolenie wykwalifikowanych nurków Specjalizacji Podwodnego Filmowania (U/W Videography Divers) oraz przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących przeprowadzania nurkowań z wykorzystaniem kamery video.

Wymagania wstępne

1. Wymagania w zakresie certyfikacji:
a. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
I. IANTD Open Water Diver lub równoważny poziom licencji;
2. Wymagania w zakresie wieku:
a. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać kwalifikację nurka oraz przedstawić zgodę
rodziców lub opiekunów, LUB;
b. Musi mieć minimum 18 lat i wówczas zgoda rodziców nie jest wymagana.
► UWAGA Jr. U/W Videography Diver – Studenci w wieku od 12 do 14 lat, którzy spełniają wymagania
Specjalizacji U/W Videography Diver pod względem wiedzy i umiejętności mogą uzyskać licencję Jr. U/W
Videography Diver, pozwalającą im na wykonywanie nurkowań połączonych z videofilmowaniem pod
bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej posiadającej co najmniej licencję Open Water Diver lub wyższy
poziom certyfikacji.r.

Program szkolenia

1. Korzystanie z prezentacji specyficznej dla kursu jest opcjonalne jeśli używany jest Zeszyt Ćwiczeń Studenta dla
danego kursu lub e-learningu IANTD, które należy ukończyć przed szkoleniem w wodzie.
► IANTD poleca wykorzystanie podczas Programu zarówno Zeszytu Ćwiczeń Studenta jak i odpowiedniej
prezentacji.
2. Program szkolenia musi obejmować zajęcia teoretyczne;
a. Terminologię stosowaną w dziedzinie podwodnego videofilmowania;
b. Procedury podczas wykonywania nurkowań połączonych z videofilmowaniem;
c. Sygnały podwodne
3. Nurkowanie(a) w wodach ograniczonych
4. Nurkowania w wodach otwartych.
5. Konieczną częścią tej Specjalizacji jest zarządzanie stresem.

Ćwiczenia praktyczne w wodzie

1. Wejście do wody i wyjście z wody;
2. Sprzęt główny i zapasowy używany podczas nurkowań U/W Videography;
3. Techniki i umiejętności wymagane podczas nurkowań U/W Videography;
4. Procedury nurkowe;
5. Nawigacja;
6. Sygnały i sposoby komunikacji podczas nurkowań U/W Videography;
7. Procedury dotyczące przystanków bezpieczeństwa;
8. Planowanie oraz procedury;
9. Organizacja zespołów partnerskich;
10. Popularne ryzyka/problemy;
11. Procedury w sytuacjach awaryjnych;
12. Kontrola pływalności;
13. Obsługa sprzętu po nurkowaniu;
14. Konserwacja sprzętu do podwodnego videofilmowania po zakończeniu nurkowania, dalsze działania i podstawy
edycji materiału video nagranego pod wodą.
15. Przeprowadzenie ćwiczenia dzielenia się gazem podczas wynurzania oraz ustalenie dodatniej pływalności po
dotarciu na powierzchnię.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds