Napełnianie butli nurkowych

Oferuję usługę napełniania butli nurkowych w województwie Lubuskim

 • powietrzem
 • nitroxem
 • tlenem
 • trimixem
 • argonem

Cennik napełniania butli nurkowych rekreacyjnych

Powietrze                      2,5 zł / litr

Nitrox 22-32 [%]            3,0 zł / litr

Nitrox 32-36 [%]            4,0 zł/ litr

Nitrox 36-40 [%]            4,50 zł /litr

Cennik napełniania butli nurkowych technicznych

Nitrox 40% i wyżej        5,50 zł /l

Tlen                                9,00 zł /l

Trymix, Heliox               do ustalenia

Argon                             15,00 zł /l

Napełnianie butli do nurkowania – zasady

 • Napełniane butle nurkowe muszą posiadać ważny atest (legalizację) dopuszczenia do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Więcej na temat usługi legalizacji butli nurkowych przeczytasz tutaj.
 • Napełniane są tylko i wyłącznie butle dopuszczone do użytkowania z określonymi rodzajami gazów na terenie Unii Europejskiej.
 • W przypadku napełniania butli zawierających mieszaniny oddechowe niezbędne jest okazanie certyfikatu uprawniającego do ich użytkowania.
 • Sporządzone mieszaniny oddechowe podlegają samodzielnej analizie w obecności gas blendera i pisemnego potwierdzenia w rejestrze.
 • Butle są napełniane wyłącznie do ciśnienia roboczego wytłoczonego na butli.
 • Butle do nurkowań technicznych o zawartości ponad 40% tlenu muszą posiadać czystość i kompatybilność tlenową.
 • Gas blender może odmówić napełnienia butli posiadającej atest w przypadku złego stanu technicznego płaszcza butli lub zaworu.

Napełnianie butli do nurkowania – sprężarkownia

Do napełniania butli nurkowych wykorzystuję wysokiej klasy urządzenia ciśnieniowe. Kompresory do butli nurkowych posiadają wszystkie wymagane certyfikaty czystości powietrza: EN, PN, CE. Są regularnie serwisowane i w bardzo dobrym stanie technicznym. Na wyposażeniu posiadam także booster do przetłaczania gazów (do 300 bar) oraz wysokiej klasy mieszałkę gazów. Bank gazów pozwala na szybką realizację świadczonych usług.

Napełnianie butli nurkowych – najwyższa jakość gazów oddechowych

Napełniając u mnie butle nurkowe masz gwarancję najwyższej jakości czystego i suchego powietrza, które ma szczególnie duże znaczenie podczas wykonywania nurkowań w polskich, zimnych wodach. W kompresorach wykorzystuję wyłącznie syntetyczne oleje. Wszystkie filtry są regularnie wymieniane a ich poziom zużycia podlega stałemu monitorowaniu.

Analiza gazu w butlach nurkowych

Na wyposażeniu sprężarkowni posiadam analizatory, które umożliwiają sprawdzenie zawartości tlenu oraz helu w mieszaninach oddechowych: nitrox, trimix, heliox. Zarówno po ich przygotowaniu, jak również w trakcie procesu sporządzania – metodą mieszania ciągłego.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds