Nitrox podstawowy

A. Cel szkolenia
 1. Program ma na celu przekazanie nurkom rekreacyjnym wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie mieszanek oddechowych bezpieczniejszych niż powietrze do nurkowań w przedziale głębokości od 12 do 40 msw (36 do 132 fsw). Nurek może przedłużyć czas pobytu pod wodą korzystając z tabel do nurkowania na wzbogaconym powietrzu IANTD EANx, lub zwiększyć konserwatyzm stosując komputery i tabele powietrzne podczas nurkowań na mieszankach EANx.
 2. Program IANTD EANx Diver może być prowadzony niezależnie lub w połączeniu z innymi programami IANTD Advanced oraz ze Specjalizacjami IANTD. 3. Program uczy wykorzystania mieszanin w zakresie od 21% do 40% tlenu.
B. Wymagania wstępne
 1. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
  • Kandydat musi posiadać kwalifikacje nurka Open Water.
 2. Wymagania wiekowe:
  • Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać certyfikat nurka oraz przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów, LUB;
  • Musi mieć ukończone minimum 18 lat i wówczas nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów.

► UWAGA: Jr. EANx Diver – Studenci w wieku od 10 lat do 14 lat, którzy spełniają wymagania dotyczące poziomu EANx Diver mogą uzyskać certyfikat Jr. EANx Diver, który pozwala im nurkować pod nadzorem osoby dorosłej, która ma poziom certyfikacji Open Water Diver i EANx Diver lub wyższy.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds