Kurs nitrox zaawansowany - Advanced Enriched Air Nitrox (AEANx)

Cel szkolenia

 1. Program ma na celu rozszerzenie wiedzy nurków w zakresie wykorzystywania mieszanek oddechowych EANx w nurkowaniach sportowych.
 2. Program rozwija umiejętności nurkowe i umożliwia pogłębienie zrozumienia zagadnień związanych z nurkowaniem na mieszankach EANx. a. W ramach programu wykorzystywane są mieszanki EANx.
 3. Program kwalifikuje nurków do wykonywania nurkowań z użyciem mieszanek gazowych EANx na głębokości do 40 msw (132 fsw) oraz wykonywania przystanków dekompresyjnych do 15 minut.

Wymagania wstępne

 1. Wymagania w zakresie posiadanych certyfikacji: Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
  • IANTD EANx Diver lub równoważny poziom certyfikacji;
  • IANTD EANx Diver lub równoważny poziom certyfikacji;
  • ► UWAGA: Kurs Deep Diver może być prowadzony jednocześnie z Kursem Advanced EANx Diver lub Advanced Recreational Trimix Diver. 2.
 2. Wymagania w zakresie wieku:
  • Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat i przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów, LUB;
  • Kandydat musi mieć ukończone minimum 18 lat i nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów.
 3. Doświadczenie nurkowe:
  • Kandydat musi przedstawić dowód posiadania zalogowanych minimum 30 nurkowań.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds