Nurkowanie próbne

Cel szkolenia

1. Program ma na celu zapoznanie uczestnika z podstawowymi elementami szkolenia nurkowego w wodach
otwartych, przy czym cała praktyczna część treningu odbywa się wyłącznie w wodach ograniczonych (w
warunkach basenowych).
► UWAGA: Nie jest to program kwalifikacyjny i po jego zakończeniu nurek nie otrzymuje certyfikatu.

Wymagania wstępne

1. Kandydat musi mieć ukończone minimum 10 lat oraz przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów, LUB;
2. Musi mieć ukończone minimum 18 lat i wówczas nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów.

Program szkolenia

1. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych lub omówienia, w ramach którego zostaną wyjaśnione:
a. Psychologiczne aspekty nurkowania ze sprzętem SCUBA, zasady odpowiedzialnego działania nurka,
świadomość ryzyka;
b. Zasady oddychania i techniki wyrównywania ciśnienia;
c. Funkcje i sposób użycia sprzętu;
d. Sygnały manualne;
e. Techniki oczyszczania maski i automatu oddechowego;
f. Szacunek dla wszelkich form życia pod wodą (jeśli jest to adekwatne);
g. Znaczenie obserwowania Instruktora i konieczność stałego pozostawania w pobliżu Instruktora;
h. Ograniczenia programu i wartości wynikające z kontynuowania szkolenia.

Ćwiczenia praktyczne w wodzie

1. Uczestnicy muszą przećwiczyć na płytkiej wodzie następujące umiejętności praktyczne:
a. Inflacja/deflacja BCD (kamizelki ratunkowo-wypornościowej);
b. Oddychanie pod wodą;
c. Oczyszczanie automatu oddechowego (regulatora);
d. Odzyskiwanie automatu oddechowego;
e. Oczyszczanie maski;
f. Techniki wyrównywania ciśnienia;
g. Inflacja i deflacja BCD (kamizelki ratunkowo-wypornościowej) na powierzchni.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds