Kurs zaawansowany płetwonurek wód otwartych - Advanced Open Water Diver (AOWD)

Cel szkolenia

1. Program średniego poziomu kontynuacji edukacji, pozwalający nurkowi IANTD Open Water rozwinąć jego obycie
w środowisku wodnym i nabrać większego doświadczenia pod nadzorem.
2. Ukończenie tego szkolenia uprawnia do nurkowania w wodach otwartych na maksymalną głębokość
nieprzekraczającą 30 metrów (100 fsw).

Wymagania wstępne

1. Wymagania w zakresie posiadanych certyfikacji:
a. Kandydat musi posiadać stopień IANTD Open Water lub inny równoważny stopień początkowy.
2. Wymagania wiekowe:
a. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać certyfikat nurka oraz przedstawić zgodę
rodziców lub opiekunów, LUB;
b. Musi mieć ukończone minimum 18 lat i wówczas nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów.
► Jr. Advanced Open Water Diver – Studenci w wieku od 10 do 14 lat, którzy spełniają wymagania kursowe,
mogą uzyskać certyfikat Jr. Advanced Open Water Diver, który pozwala im nurkować pod nadzorem
osoby dorosłej, która ma co najmniej poziom AOWD lub wyższy.

Program szkolenia

1. Korzystanie z prezentacji specyficznej dla kursu jest opcjonalne jeśli używany jest Zeszyt Ćwiczeń Studenta dla
danego kursu lub e-learningu IANTD, które należy ukończyć przed szkoleniem w wodzie.
► IANTD poleca wykorzystanie podczas Programu zarówno Zeszytu Ćwiczeń Studenta jak i odpowiedniej
prezentacji
► Student powinien zapoznać się z całą treścią zawartą w odpowiednim dla danego kursu zestawie materiałów
szkoleniowych IANTD (Student Kit) oraz w prezentacji kursu IANTD.
2. Wszystkie umiejętności praktyczne w wodzie muszą być przećwiczone aż do momentu prawidłowego
opanowania ich przez studenta.
3. Program szkolenia musi obejmować:
a. Zajęcia teoretyczne;
b. Zajęcia praktyczne w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych);
c. Nurkowania w wodach otwartych;.
4. Studenci muszą zaliczyć odpowiedni test IANTD Advanced Open Water Diver uzyskując ocenę minimum 80%.

Ćwiczenia praktyczne w wodzie

1. Opanowanie i zaprezentowanie kontroli pływalności przez:
a. Wykonanie precyzyjnego zawiśnięcia w toni (hovering) i utrzymywanie tej samej głębokości z dokładnością
plus minus 1 metra (3 stóp) poniżej lub powyżej;
b. Utrzymywanie prawidłowego tempa wynurzenia 9 metrów (30 stóp) na minutę.
2. Wykonanie co najmniej pięciu (5) nurkowań ćwiczeniowych spośród Programów Specjalizacyjnych IANTD.
► UWAGA: Podczas jednego nurkowania można zaliczyć więcej niż jedno nurkowanie ćwiczeniowe.
3. Wykonanie przynajmniej jednego (1) awaryjnego wynurzenia, z procedurą dzielenia się gazem, przy
wykorzystaniu alternatywnego drugiego stopnia, zgodnie z następującą procedurą:
a. Obaj nurkowie płyną ku sobie, pokonując dystans co najmniej 8 metrów (25 stóp) (bez oddychania, z powolnym
wydechem), po czym rozpoczynają procedurę dzielenia się gazem używając alternatywnego drugiego stopnia
dawcy.
4. Wykonanie nurkowania z wykorzystaniem nawigacji naturalnej.
5. Wykonanie następujących schematów nawigacyjnych z wykorzystaniem kompasu:
a. Kurs w określonym kierunku i kurs powrotny;
b. Kurs po kwadracie;
c. Kurs po trójkącie równobocznym.
6. Wykonanie procedury “S” drill

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds