Archeologia Podwodna

Świadczę usługi w zakresie przeprowadzania archeologicznych badań podwodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków – Dz.U. 2018 poz. 1609.

W ramach podwodnych badań archeologicznych oferuję:

 • Obsługę prawno – konserwatorską obejmującą m.in. przygotowanie niezbędnej dokumentacji i pozwoleń
 • Wykonanie kwerendy archeologicznej obejmującej zapoznanie się z danymi źródłowymi
 • Opracowanie programu badań podwodnych obejmującego m.in. zakres prowadzonych działań, użytych metod prowadzenia poszukiwań i wykopalisk
 • Rozpoznanie – prowadzenie poszukiwań
 • Prowadzenie wykopalisk
 • Opracowanie wyników podwodnych badań archeologicznych

Prowadzę nieinwazyjne poszukiwania stanowisk archeologicznych. Wykorzystuję w tym celu m.in. sonary, magnetometry, roboty podwodne.

Jestem otwarty na współpracę instytucjonalną, ze stowarzyszeniami historyczno – eksploracyjnymi i osobami prywatnymi.

Sprawdź także moją ofertę w zakresie poszukiwania i badania wraków statków.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds