Poszukiwania Podwodne Magnetometrem

METODY DETEKCJI PODWODNEJ OBIEKTÓW METALOWYCH

W praktyce podczas realizowanych poszukiwań podwodnych wykorzystuję metodę pasywną, która opiera się na zmiennych wartościach indukcji pola magnetycznego. W swoich działaniach korzystam również z metody aktywnej, która bazuje na wykorzystaniu pola generowanego intencjonalnie. Więcej o poszukiwaniach metodą aktywną przeczytasz tutaj.

GEOFIZYCZNE POSZUKIWANIA PODWODNE

Jednym ze sposobów lokalizacji podwodnych obiektów o właściwościach ferromagnetycznych jest wykorzystanie magnetometru.

JAK DZIAŁA MAGNETOMETR

Ziemia posiada własne pole magnetyczne, którego wartość i kierunek zależy od pozycji geograficznej. W zależności od miejsca wynosi od 25000 nT do około 70000 nT. Magnetometr jest urządzeniem, które dokonuje pomiaru tej wartości. Korzystając z faktu, że protony wykazują w stałym polu magnetycznym zjawisko precesji (ruchu obrotowego), gdzie ilość obrotów na sekundę jest proporcjonalna do wartości zewnętrznego pola magnetycznego, pozwala to określić wartość pola magnetycznego poprzez pomiar częstotliwości wirowania. Tym samym na podstawie otrzymanych wyników, anomalii można określić położenie i wielkość obiektów zalegających na dnie lub nawet w warstwie mułu.

BADANIA PODWODNE MAGNETOMETREM

Realizując zlecone badania z wykorzystaniem magnetometru opracowuję dla klienta planszety graficzne z naniesionymi wartościami natężenia pola magnetycznego. W przeciwieństwie do sonaru, pozyskane dane nie pozwalają określić kształtu i wymiaru zatopionych obiektów. Dlatego oferujemy kompleksową usługę badań sonarowychmagnetometrem oraz podwodnej identyfikacji z wykorzystaniem robota podwodnego lub zwiadu nurkowego.

POSZUKIWANIA MAGNETOMETREM WRAKÓW STATKÓ, SAMOLOTÓW I OKRĘTÓW PODWODNYCH

Czytaj więcej

WYKRYWANIE NIEWYBUCHÓW (UXO) – POSZUKIWANIE MAGNETOMETREM MIN, BRONI I AMUNICJI

Czytaj więcej

BADANIA GEOFIZYCZNE MAGNETOMETREM NA POTRZEBY ARCHEOLOGII

Czytaj więcej

Tutaj znajdziesz inne metody poszukiwań podwodnych, z których korzystam.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds