Statystyki utonięć w Polsce

Statystyki utonięć w Polsce

Statystyki utonięć w Polsce 150 150 Marcel Korkuś - Nurkowanie | Poszukiwania Podwodne

Każdego roku setki osób w Polsce ponosi śmierć w skutek utonięcia. Na podstawie najnowszych danych statystycznych z 2022, jak również z minionych lat można wyciągnąć wiele wniosków celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz skuteczności funkcjonowania ratownictwa wodnego w Polsce.

ILOŚĆ UTONIĘĆ W POLSCE

W 2022 roku nastąpił wzrost ilości utonięć w porównaniu z rokiem 2021  o 11 osób. Łączna ilość osób w 2022, które straciły życie w wodzie, w skutek utonięcia wynosi 419.

statystyki utonięć w Polsce - ilość utonięć

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

Pomimo wzrostu ilości osób tonących i utoniętych w 2022 roku skuteczność działań ratowniczych wzrosła o 2.29% w porównaniu z 2021 rokiem.

statystyki utonięć w Polsce - skuteczność działań ratowniczych

PŁEĆ OSÓB UTONIĘTYCH WEDŁUG STATYSTYK

Podobnie jak w ubiegłych latach statystycznie wśród osób utoniętych przeważają mężczyźni.

statystyki utonięć - płeć osoby

WIEK OSÓB UTONIĘTYCH

W 2022 roku nastąpił wzrost liczby utonięć osób w wieku 31-50 i powyżej 50 lat. Poza uwarunkowaniami zdrowotnymi obrazuje to niski poziom działań profilaktycznych w tych grupach wiekowych oraz częsty brak pomocy psychologicznej dla osób z problemami.

statystyki utonięć - wiek osoby utoniętej

STATYSTYKI UTONIĘĆ W POLSCE ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE

W 2022 roku można zaobserwować wzrost liczby utonięć w rzekach i jeziorach oraz spadek w zalewach, stawach i morzu.

statystyki utonięć w Polsce - miejsce utonięcia

STATYSTYCZNA PRZYCZYNA UTONIĘCIA

statystyki utonięć w Polsce - przyczyna utonięcia

W minionym roku obserwujemy wzrost utonięć ze względu na każdą z przyczyn. Niewątpliwie jednak obserwujemy wzrost procentowy ilości osób utoniętych po spożyciu alkoholu, który wciąż stanowi jedną z głównych przyczyn.

statystyki utonięć - utonięcia po spożyciu alkoholu

Powyższe zestawienie nie obejmuje osób, które nadal mają status osób zaginionych i są wciąż poszukiwane w wodzie przez Fundację SAR 112, o której więcej przeczytasz tutaj.

5/5

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds