Kurs Płetwonurek bezpieczeństwa publicznego

Kurs przeznaczony dla nurków, którzy w ramach pracy zawodowej muszą wiedzieć, na czym polega poszukiwanie i wydobywanie topielców i materiałów dowodowych. Celem kursu jest wyszkolenie kursantów do swobodnego działania w wodach o ograniczonej widoczności. W ramach kursu przedstawiane są usystematyzowane metody poszukiwawczo – wydobywcze do głębokości 30 metrów, które umożliwiają odzyskiwanie obiektów humanoidalnych i dowodów rzeczowych na potrzeby sądów.

Wymagania wstępne do kursu Płetwonurka Bezpieczeństwa Publicznego IANTD

 1. Aby przystąpić do kursu kandydat musi spełniać jedno z poniższych wymagań:
  1. Być funkcjonariuszem policji.
  2. Być strażakiem.
  3. Być członkiem organizacji paramilitarnej.
  4. Pracować w zespole bezpieczeństwa publicznego.
  5. Pracować w profesjonalnym zespole ratowniczym.
 2. Przystąpienie do kursu wymaga ukończenia 18 lat (uzyskanie kwalifikacji nurka) i posiadania kwalifikacji IANTD Rescue Diver lub równoważnego poziomu licencji.

Program i zasady szkolenia na kursie Płetwonurka Bezpieczeństwa Publicznego IANTD

 1. W ramach kursu odbywać będą się zajęcia teoretyczne i praktyczne.
 2. W przypadku, gdy kursant korzysta z zeszytu ćwiczeń studenta przeznaczonego do kursu, nie ma obowiązku korzystania z prezentacji przeznaczonej dla szkolenia. Istotne jest, by przed rozpoczęciem zajęć praktycznych kursant opanował cały materiał szkolenia i wypełnił sprawdzające wiedzę testy.
 3. Teoria dotyczy technik bezpiecznego nurkowania i analizy środowiska, a także metod postępowania w miejscu przestępstwa. Omawiane są metody bezpiecznego poszukiwania i wydobywania zatopionych obiektów humanoidalnych i przedmiotów.
 4. Ćwiczenia praktyczne wykonuje się aż do momentu ich prawidłowego opanowania przez kursanta. W ramach ćwiczeń praktycznych przewidziano naukę praktycznego zastosowania teorii, która znajduje się w prezentacji IANTD, znajdującej się w IANTD Public Safety Diver Student Kit. Zajęcia praktyczne obejmują nurkowanie w wodach ograniczonych (warunki basenowe) oraz nurkowanie w wodach otwartych.
 5. Kursanci muszą zdać egzamin Programu IANTD Public Safety Diver i uzyskać wynik co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.
 6. Kurs może być ukończony po zrealizowaniu sześciu nurkowań ze sprzętem SCUBA (w tym minimum 100 minut czasu dennego w wodach otwartych). Głębokość maksymalna dla kursu 30m, nurkowanie bezdekompresyjne z bezpośrednim dostępem do powierzchni.
 7. Należy spełnić wymagania sprzętowe, które określone są w Ogólnych Standardach IANTD dla Programów Sportowych z uzupełnieniem o dodatkowe. Pełny wykaz poniżej.

Sprzęt wymagany do kurs nurkowania Płetwonurek Bezpieczeństwa Publicznego IANTD

 • Automat z alternatywnym źródłem powietrza
 • Jacket/ uprząż
 • ABC – maska, fajka, płetwy
 • Suchy skafander na czas nurkowań w wodach otwartych
 • Butle nurkowe: 15l lub 2x12l
 • Balast
 • Komputer
 • Kompas
 • Tabliczka nurkowa
 • Lina asekuracyjna (zapewnia organizator)
 • Odpowiednie zabezpieczenie środowiskowe (HAZMAT)
 • 2 narzędzia tnące
 • Worek na zwłoki (zapewnia organizator)
 • Bojka lub worek wznoszący
 • Kołowrotek lub szpulka
 • Zapasowa maska
 • Maseczka resuscytacyjna
 • Zestaw tlenowy i apteczka (zapewnia organizator)

Ćwiczenia jakie wykonasz na  kursie Płetwonurek Bezpieczeństwa Publicznego IANTD

BASEN

 1. Brak powietrza 9 metrów
 2. Oddychanie z długiego  węża od partnera
 3. Awaria BCD płynąc 2 minuty
 4. Awaria automatu wymiana na octopus
 5. Strzelanie bojki w toni
 6. Zdjęcie i założenie sprzętu
 7. Zaplątany nurek w sieć lub linę
 8. Ciemna maska, odplątanie zaplątanego nurka
 9. 2 nurków na linach, pakowanie ciała do worka
 10. Wydobycie ciała na powierzchnie za pomocą irodyny
 11. Ułożenie liny poszukiwawczej 1 lub 2 nurków
 12. Poszukiwanie 2 metody

WODY OTWARTE

 1. Wszystkie role dla kursanta
 2. Metody poszukiwania
 3. Pakowanie i wydobycie ciała
 4. Poszukiwanie i wydobycie dowodu sądowego

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds