Płetwonurek wód otwartych

A. Cel szkolenia
 1. Program ten ma na celu zapewnienie wszechstronnego treningu dla osób, które zamierzają zostać płetwonurkami i chcą nurkować bezpiecznie z użyciem sprzętu SCUBA.
 2. Program kładzie szczególny nacisk na przekazanie wiedzy i wyrobienie podstawowych umiejętności, jak również na rozwinięcie poczucia pewności i odpowiedzialności, niezbędnych do bezpiecznego rozpoczęcia przygody z nurkowaniem i odkrywania podwodnego świata.
 3. Ukończenie tego szkolenia uprawnia do nurkowania w wodach otwartych na maksymalną głębokość nieprzekraczającą 18 metrów (60 stóp) z nurkami o podobnych bądź wyższych kwalifikacjach, bez nadzoru Divemastera, Asystenta Instruktora lub Instruktora.
 4. Celem tego programu jest zakwalifikowanie nurka do udziału w formach aktywności nurkowych, gdzie ma on zawsze zapewnione odpowiednie wsparcie powierzchniowe, gdzie nie są wymagane przystanki dekompresyjne w wodzie, oraz w warunkach, które są takie same lub lepsze niż warunki, w których odbywało się szkolenie.

► UWAGA: Jeśli warunki nurkowania zdecydowanie odbiegają od warunków w jakich odbywało się szkolenie i od wcześniejszych doświadczeń nurka, zalecane jest odbycie nurkowania zapoznającego ze specyfiką lokalnych warunków środowiskowych w celu uzyskania przez nurka odpowiedniej orientacji.

► UWAGA: W asyście Instruktora nurek na poziomie Open Water lub Open Water Nitrox może uzyskać progresywne doświadczenia, przekraczające limity tego kursu, w celu rozwinięcia umiejętności radzenia sobie w trudniejszych warunkach nurkowych w procesie prowadzącym do osiągniecia wyższych poziomów kwalifikacji. W sytuacji, gdy wymagane jest dalsze przeszkolenie, może je zapewnić wyłącznie Instruktor.

B. Wymagania wstępne
 1. Wymagania wiekowe:

a Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać certyfikat nurka oraz przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów, LUB;

b Musi mieć ukończone minimum 18 lat i wówczas nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów.

► UWAGA: Jr. Open Water – Studenci w wieku od 10 lat do 14 lat, którzy spełniają wymagania dotyczące poziomu Open Water Diver mogą uzyskać certyfikat Jr. Open Water Diver, który pozwala im nurkować pod nadzorem osoby dorosłej, która ma poziom certyfikacji Open Water Diver lub wyższy.

► Jr. Open Water Nitrox Diver – Studenci w wieku od 10 lat do 14 lat, którzy spełniają wymagania dotyczące poziomu Open Water Diver Nitrox Diver mogą uzyskać certyfikat Jr. Open Water Diver, który pozwala im nurkować pod nadzorem osoby dorosłej, która ma poziom certyfikacji Open Water Diver i EANx Diver lub wyższy.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds