Kurs nurkowanie podlodowe - ice diver

Cel szkolenia

 1. Program ma na celu wyszkolenie wykwalifikowanych nurków Specjalizacji nurkowania podlodowego oraz wyrobienie u nurków ogólnej świadomości zagadnień związanych ze środowiskiem podlodowym.

Wymagania wstępne

 1. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
  • Obieg Otwarty:
   • IANTD Advanced Open Water Diver lub równoważny poziom licencji;
   • IANTD Dry Suit Diver;
   • ► UWAGA: Nurek, który posiada równoważny poziom doświadczenia w zakresie nurkowania w suchym skafandrze musi zademonstrować w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) wszystkie umiejętności wymienione w Standardach Programu IANTD Dry Suit Diver, na poziomie satysfakcjonującym Instruktora, w celu potwierdzenia kompetencji i sprawności w obsłudze suchego skafandra.

   • ► UWAGA: W sytuacji opisanej powyżej, nurek, który ukończy z powodzeniem kurs IANTD Ice Diver Specialty powinien zostać certyfikowany również na poziomie IANTD Dry Suit Diver.

   • ► UWAGA: Użycie suchego skafandra jest zalecane ale nie obowiązkowe.

 2. Wymagania w zakresie wieku:
  • Obieg Otwarty:
   • Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać kwalifikację nurka oraz przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów, LUB;
   • Musi mieć minimum 18 lat i wówczas zgoda rodziców nie jest wymagana.
 3. Wymagania w zakresie posiadanego doświadczenia nurkowego:
  • Obieg Otwarty:
   • Kandydat musi przedstawić dowód posiadania co najmniej 25 zalogowanych nurkowań, z których co najmniej dziesięć (10) wykonano w zimnych wodach (o temperaturze 10°C/50°F/ lub niższej).

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds