Kurs mistrz nurkowania - Divemaster (DM)

Cel szkolenia

 1. Program został opracowany w celu zapewnienia odpowiedzialnego treningu osobom, które chciałyby nadzorować nurkowania innych nurków IANTD.
 2. W tych działaniach uwzględnione zostały programy: IANTD Open Water Diver, IANTD Advanced Open Water Diver, IANTD EANx Diver oraz Rescue Diver.

Wymagania wstępne

 1. Wymagania w zakresie posiadanych certyfikacji:
  • ► UWAGA: Jeśli w ramach warunków wstępnych przyjęto posiadane równoważne certyfikaty CPR i / lub Oxygen Provider, muszą one być aktualne i nie mogą być starsze niż dwa (2) lata.

  • ► UWAGA: Rekomendowane jest posiadanie kwalifikacji w dwóch (2) opcjonalnych Programach Specjalizacyjnych IANTD.

  • Obieg Otwarty, Kandydat musi posiadać kwalifikacje na poziomie:
   • IANTD Advanced Open Water Diver lub równoważny poziom certyfikacji lub musi przedstawić dowód, że ma zalogowanych co najmniej dziesięć (10) nurkowań;
   • IANTD Rescue Diver lub równoważny poziom kwalifikacji;
   • IANTD EANx Diver lub równoważny poziom kwalifikacji;
  • ► Programy First Aid, CPR oraz Oxygen Administrator mogą być realizowane równolegle ze szkoleniem na poziomie Divemastera, jednak godziny treningu w ramach tych programów nie są wliczane do wymaganego minimum.

   ► Jeśli tylko są spełnione wszystkie pozostałe wymagania wstępne, Program Rescue Diver może być realizowany podczas treningu na poziomie Divemastera a godziny tego Programu mogą być zaliczone do całkowitej liczby czterdziestu (40) godzin czasu szkolenia.

 2. Wymagania wiekowe:
  • Obieg otwarty:
   • Kandydat musi mieć ukończone co najmniej 18 lat;
 3. Wymagania w zakresie posiadanego doświadczenia nurkowego:
  • Obieg otwarty:
   • Kandydat musi przedstawić dowód posiadania co najmniej sześćdziesięciu (60) zalogowanych nurkowań.
  • ► Programy First Aid, CPR oraz Oxygen Administrator mogą być realizowane równolegle ze szkoleniem na poziomie Divemastera, jednak godziny treningu w ramach tych programów nie są wliczane do wymaganego minimum.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds