Kurs nurkowanie nocne - night diver

Cel szkolenia

Program ma na celu wyszkolenie wykwalifikowanych nurków Specjalizacji Nocnej (Night Divers) oraz
przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących przeprowadzania nurkowań nocnych.

Wymagania wstępne

1. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
a. IANTD Open Water Diver lub równoważny poziom licencji.
2. Wymagania w zakresie wieku:
a. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać kwalifikację nurka oraz przedstawić zgodę
rodziców lub opiekunów, LUB;
b. Musi mieć minimum 18 lat i wówczas zgoda rodziców nie jest wymagana.
► UWAGA Jr. Night Diver – Studenci w wieku od 12 do 14 lat, którzy spełniają wymagania Specjalizacji
Nocnej pod względem wiedzy i umiejętności mogą uzyskać licencję Jr. Night Diver, pozwalającą im na
wykonywanie nurkowań nocnych pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej posiadającej co najmniej
licencję Night Diver lub wyższy poziom certyfikacji.

Program szkolenia

1. Korzystanie z prezentacji specyficznej dla kursu jest opcjonalne jeśli używany jest Zeszyt Ćwiczeń Studenta dla danego kursu lub e-learningu IANTD, które należy ukończyć przed szkoleniem w wodzie.
► IANTD poleca wykorzystanie podczas Programu zarówno Zeszytu Ćwiczeń Studenta jak i odpowiedniej prezentacji.
2. Wszystkie ćwiczenia praktyczne w wodzie muszą być wykonywane do momentu prawidłowego opanowania ich przez studenta.
3. Program szkolenia musi obejmować::
a. Terminologię z dziedziny nurkowania nocnego
b. Procedury podczas wykonywania nurkowań nocnych
c. Sygnały świetlne
4. Nurkowanie(a) w wodach ograniczonych
5. Nurkowania w wodach otwartych.
a. Konieczną częścią tej Specjalizacji jest zarządzanie stresem.

Ćwiczenia praktyczne w wodzie

1. Wejście do wody i wyjście z wody;
2. Procedury nurkowe;
3. Sprzęt główny i zapasowy używany podczas nurkowań nocnych;
4. Nawigacja;
5. Sygnały i sposoby komunikacji podczas nurkowań nocnych;
6. Procedury dotyczące przystanków bezpieczeństwa;
7. Planowanie oraz procedury;
8. Organizacja zespołów partnerskich;
9. Popularne ryzyka/problemy podczas nurkowań nocnych;
10. Procedury w sytuacjach awaryjnych;
11. Kontrola pływalności;
12. Przeprowadzenie ćwiczenia dzielenia się gazem podczas wynurzania oraz ustalenie dodatniej pływalności po dotarciu na powierzchnię.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds