Kurs podwodna kamera akcji - action camera

Cel szkolenia

1. Program jest ukierunkowany na szkolenie wykwalifikowanych nurków Specjalizacji IANTD Podwodne Kamery Akcji (U/W Action Camera). Celem treningu jest wyrobienie umiejętności jak najbardziej efektywnego wychwytywania niesamowitych podwodnych ujęć z wykorzystaniem specjalnie do tego przystosowanych kamer
sportowych, zwanych też kamerami akcji. Uczestnicy uzyskują także wiedzę i ogólną świadomość w dziedzinie przeprowadzania nurkowań z wykorzystaniem kamer akcji.

Wymagania wstępne

1. Wymagania w zakresie certyfikacji:
a. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
I. IANTD Open Water Diver lub równoważny poziom licencji.
2. Wymagania w zakresie wieku:
a. Kandydat musi mieć ukończone minimum 15 lat aby uzyskać kwalifikację nurka oraz przedstawić zgodę
rodziców lub opiekunów, LUB;
b. Musi mieć minimum 18 lat i wówczas zgoda rodziców nie jest wymagana.
► UWAGA Jr. U/W Action Camera Diver – Studenci w wieku od 12 do 14 lat, którzy spełniają wymagania
Specjalizacji U/W Action Camera Diver pod względem wiedzy i umiejętności mogą uzyskać licencję Jr.
U/W Action Camera Diver, pozwalającą im na wykonywanie nurkowań połączonych z videofilmowaniem pod bezpośrednim nadzorem.

Program szkolenia

1. Korzystanie z prezentacji specyficznej dla kursu jest opcjonalne jeśli używany jest Zeszyt Ćwiczeń Studenta dla
danego kursu lub e-learningu IANTD, które należy ukończyć przed szkoleniem w wodzie.
► IANTD poleca wykorzystanie podczas Programu zarówno Zeszytu Ćwiczeń Studenta jak i odpowiedniej
prezentacji.
2. Program szkolenia musi obejmować zajęcia teoretyczne;
a. Terminologię stosowaną w dziedzinie fotografii podwodnej;
b. Procedury podczas wykonywania nurkowań połączonych z filmowaniem za pomocą podwodnych kamer
akcji (U/W Action Cam);
c. Sygnały podwodne
3. Nurkowanie(a) w wodach ograniczonych
a. Cały kurs może być prowadzony w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych)
4. Nurkowania w wodach otwartych.
a. Dwa (2) opcjonalne nurkowania w wodach otwartych.
5. Konieczną częścią tej Specjalizacji jest zarządzanie stresem.

Ćwiczenia praktyczne w wodzie

1. Wejście do wody i wyjście z wody;
2. Sprzęt główny i zapasowy używany podczas nurkowań z podwodnymi kamerami akcji (U/W Action Cam);
3. Techniki i umiejętności wymagane podczas nurkowań z podwodnymi kamerami akcji (U/W Action Cam);
4. Procedury nurkowe;
5. Nawigacja;
6. Sygnały i sposoby komunikacji podczas nurkowań z podwodnymi kamerami akcji (U/W Action Cam);
7. Procedury dotyczące przystanków bezpieczeństwa;
8. Planowanie oraz procedury;
9. Organizacja zespołów partnerskich;
10. Popularne ryzyka/problemy;
11. Procedury w sytuacjach awaryjnych;
12. Kontrola pływalności;
13. Obsługa sprzętu po nurkowaniu;
14. Konserwacja sprzętu do podwodnego filmowania po zakończeniu nurkowania;
15. (OC) Przeprowadzenie ćwiczenia dzielenia się gazem podczas wynurzania oraz ustalenie dodatniej pływalności
po dotarciu na powierzchnię.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds