Kurs płetwonurek śledczy bezpieczeństwa publicznego do spraw kryminalnych

Wymagania wstępne do kursu Płetwonurek Śledczy Bezpieczeństwa Publicznego do Spraw Kryminalnych IANTD

 1. Aby przystąpić do kursu kandydat musi spełniać jedno z poniższych wymagań:
  1. Być funkcjonariuszem policji.
  2. Być strażakiem.
  3. Być członkiem organizacji paramilitarnej.
  4. Pracować w zespole bezpieczeństwa publicznego.
  5. Pracować w profesjonalnym zespole ratowniczym.
 2. Przystąpienie do kursu wymaga ukończenia 18 lat (uzyskanie kwalifikacji nurka) i posiadania kwalifikacji IANTD Rescue Diver, CPR, Oxygen Administrator, First Aid lub równoważnego poziomu licencji.

Kurs Płetwonurek Śledczy Bezpieczeństwa Publicznego do Spraw Kryminalnych IANTD składa się z:

 • Zajęć teoretycznych
 • Zajęć basenowych
 • 4 (do 6) nurkowania na wodzie otwartej 100 min czasu dennego
 • Głębokość maksymalna 30m, bezdekompresyjne z bezpośrednim dostępem do powierzchni
 • Egzaminu teoretycznego
 • Egzaminu praktycznego

Sprzęt do kursu Płetwonurek Śledczy Bezpieczeństwa Publicznego do Spraw Kryminalnych IANTD

 • Automat z alternatywnym źródłem powietrza
 • Jacket/ uprząż
 • ABC – maska, fajka, płetwy
 • Suchy skafander na WO
 • Butle nurkowe 15l, 2x12l
 • Balast
 • Komputer
 • Kompas
 • Tabliczka nurkowa
 • Lina asekuracyjna (zapewnia organizator)
 • Odpowiednie zabezpieczenie środowiskowe (HAZMAT)
 • 2 narzędzia tnące
 • Worek na zwłoki (zapewnia organizator)
 • Bojka lub worek wznoszący
 • Kołowrotek lub szpulka
 • Zapasowa maska
 • Maseczka resuscytacyjna
 • Zestaw tlenowy i apteczka (zapewnia organizator)

Ćwiczenia jakie wykonasz na kursie Płetwonurek Śledczy Bezpieczeństwa Publicznego do Spraw Kryminalnych IANTD

 1. Wykonanie ćwiczenia S-drill przed każdym nurkowaniem;
 2. Zajęcia treningowe powinny być prowadzone w bezpiecznym miejscu, którego zanieczyszczenie nie przekracza Kategorii 3;
 3. Poprowadzenie poszukiwań zgodnie z wzorcami, które są uwzględnione w programie tego kursu;
 4. Zaplanowanie, zorganizowanie i skuteczne przeprowadzenie przeszukania miejsca przestępstwa znajdującego się pod wodą;
 5. Znajdowanie dowodów, zaznaczanie lokalizacji, odpowiednie zapakowanie dowodów oraz przygotowanie do prowadzenia dokumentacji;
 6. Odpowiednie przeprowadzenie wywiadów dochodzeniowych ze świadkami i potencjalnymi przestępcami w celu prawidłowego określenia obszaru miejsca przestępstwa, które należy przeszukać;
 7. Odnalezienie i wydobycie dowodów, wypełnienie pełnego raportu dokumentującego cały materiał dowodowy w celu włączenia go do schematu miejsca przestępstwa.

Masz pytanie?

  Minelab


  This will close in 0 seconds

  Eversub


  This will close in 0 seconds

  Garmin


  This will close in 0 seconds

  IANTD


  This will close in 0 seconds

  Eques


  This will close in 0 seconds

  Cumulus


  This will close in 0 seconds

  Slam Poland


  This will close in 0 seconds

  Monkey's Grip


  This will close in 0 seconds

  Genesis


  This will close in 0 seconds

  Skalnik


  This will close in 0 seconds

  Brubeck


  This will close in 0 seconds