Evercave

Poszukiwania najgłębszej zatopionej jaskini na świecie

Evercave to projekt, którego celem jest odkrycie najgłębszej zatopionej jaskini na świecie. Obecnie za taką jest uważana Hranicka Propast w Czechach, położona w granicach miasta Hranice na Morawach, w powiecie Przerów. Jej najgłębszego pomiaru dokonano 27 września 2016 roku przy pomocy zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego ROV, który wyniósł 404 metry. Wcześniej za najgłębszą uważano jaskinię Pozzo del Merro we Włoszech (392m).

Evercave to długofalowy projekt, którego celem jest eksploracja podowdna jaskiń już znanych, ale stwarzających dalszy potencjał eksploracyjny oraz odkrywanie i eksploracja nowych. Swoim zasięgiem projekt będzie obejmował wszystkie kontynenty.

Projekt będzie realizowany we współpracy z firmą Eversub – liderem na polskim rynku prac podwodnych ROV.

Specjalnie w ramach tego projektu skonstruowaliśmy robota podwodnego ROV o małych wymiarach, zdolnego eksplorować jaskinię do głębokości 1000 metrów pod powierzchnią lustra wody.

MASZ PYTANIE?